WYBORY SAMORZĄDOWE LESKO 2018: Program wyborczy kandydata na burmistrza Leska - Pawła Mazura Fot. pawelmazur.net.pl

WYBORY SAMORZĄDOWE LESKO 2018: Program wyborczy kandydata na burmistrza Leska - Pawła Mazura

Lesko i okolice Napisał  poniedziałek, 15 październik 2018 19:56 wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę 0
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

LESKO, PODKARPACIE. Kampania wyborcza w pełni i każdy ze zgłoszonych sześciu kandydatów na burmistrza Leska ma ambicje, aby przekonać mieszkańców gminy do własnej kandydatury. Warto zatem poznać szczegóły ich programów wyborczych. O fotel burmistrza walczy m.in. Paweł Mazur.


Poniżej prezentujemy - cytowany w całości - program wyborczy Pawła Mazura.

Dla zainteresowanych,dodatkowe informacje na stronie: http://pawelmazur.net.pl
    

"Zdecydowałem się kandydować na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z kilku powodów. Pierwszym zasadniczym powodem jest brak kompetencji u obecnych włodarzy, którzy doprowadzili naszą gminę do zapaści społeczno-gospodarczej, czego skutki możemy obserwować w życiu codziennym. Dobitnym przykładem jest zaciąganie kolejnych kredytów na spłatę już wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych, bądź wydawanie gminnych funduszy na inwestycje, których koncepcja oraz realizacja były kontrowersyjne, czego ewidentnym przykładem jest nasza oczyszczalnia ścieków, która jest za mała, by obsłużyć całą naszą gminę.

W mojej ocenie i opinii naszych mieszkańców oraz osób przyjezdnych, z którymi często się spotykam i rozmawiam Gmina Lesko jest bardzo zaniedbana. Głosy krytyki dotyczą wielu aspektów, z których kilka istotnych, widocznych gołym okiem pozwolę sobie przedstawić. Są to: zaniedbane miasto, zarośnięte chodniki w centrum miasta, zniszczone krawężniki, zalegające hałdy śniegu zimą na ulicy i chodnikach, krzywe lampy wzdłuż naszych ulic, które często są przysłonięte drzewami rosnącymi w pobliżu, oświetlenia świąteczne, które nie zdejmowane wisiały przez wiele lat na przydrożnych lampach, brak chodników, ciągów pieszo-rowerowych, oświetleń na terenie sołectw, niedokończona kanalizacja w sołectwach, niedoposażone świetlice.

Odwołując się do przykładów podaję kolejny dotyczący rządowej inwestycji związanej z powstaniem Centralnego Ośrodka Sportu, który będzie zlokalizowany w Ustrzykach Dolnych i Sanoku z pominięciem Leska. Dofinansowanie rządowe, które otrzymają wymienione miasta to suma około 250 milionów złotych.

Szanowni Wyborcy jest to zaledwie kilka przykładów, które jednoznacznie wskazują, że obecny burmistrz, jak i radni tworząc rządy przez kolejnych kilka kadencji nie wypełnili misji, do której zostali przez Was powołani, nie tworząc nowych kierunków rozwoju naszej gminy, zaprzepaszczając wielokrotnie szansę na rozwój Leska i okolic. Te przykłady muszą Państwu uzmysłowić jak ważny jest mądry wybór poparty wcześniej dogłębną analizą kandydatów ubiegających się o to zaszczytne stanowisko. Mój program został stworzony w oparciu o realne możliwości naszej gminy, nie są to wyimaginowane koncepcje, tak jak jest to w przypadku niektórych moich kontrkandydatów, gdzie część punktów programowych świadczy o braku kompetencji i populizmie, który został stworzony na potrzeby wyborów.

W kandydowaniu do sprawowania zaszczytnego stanowiska nie kieruję się względami ekonomicznymi, moja decyzja jest podyktowana chęcią zmian i stworzenia nowych, lepszych perspektyw dla naszej gminy oraz mieszkańców.

 
Szanowni Państwo znajdujemy się obecnie w bardzo złej sytuacji jako gmina, o czym nie jesteśmy celowo informowani przez włodarzy. Widząc arogancję władzy, bezmyślność w decyzjach dotyczących funkcjonowania naszej gminy postanowiłem kandydować na stanowisko Burmistrza wierząc, że wygrana da mi możliwość naprawy obecnej sytuacji. Z natury jestem optymistą, ale również i realistą, który chce przywrócenia gminie należnego miejsca wśród gmin najlepiej prosperujących. Jest to do osiągnięcia tylko i wyłącznie poprzez determinację i ciężką pracę.

W moim przekonaniu mieszkańcy Leska i przynależnych sołectw tworząc zwartą całość jako gmina, szczycąc się miastem z ponad 500 letnią historią, udzielając władzy mandat zaufania mają prawo być dobrze zarządzani. Każdy z Was musi popatrzeć przede wszystkim przez swój pryzmat, przeprowadzając dogłębną analizę i dokonując oceny obecnego Burmistrza oraz kontrkandydatów ubiegających się o stanowisko Burmistrza. Nieprzemyślane wybory w naszej gminie spowodują nieodwracalne skutki, których część po wielu latach nieudolnych rządów możemy obserwować już teraz. Obiecuję, że konsekwentnie i skutecznie będę likwidował patologie związane z lokalnymi układami, które przez wiele lat stopowały rozwój naszej gminy i nie pozwalały jej prawidłowo funkcjonować. Wnioski, które musimy wyciągnąć i które w moim przekonaniu nie są pozytywne dla rządów obecnych włodarzy, Burmistrza i dużej części radnych, muszą skutkować wyeliminowaniem ich z naszej lokalnej polityki. Jest to bardzo potrzebne, by dokonać zmian i dać szansę młodym dobrze wykształconym, perspektywicznym ludziom, którzy mają wizję nowoczesnych koncepcji, które wdrożone dadzą w przyszłości wymierne korzyści dla naszej gminy.

Jestem przekonany, że zostanę obdarzony Państwa zaufaniem, co w konsekwencji przełoży się na moją wygraną w wyborach i pozwoli mi przeprowadzić radykalne, ale jakże potrzebne zmiany.


Poniżej przedstawiam Państwu swój program


Mój program wyborczy:

    Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego, projektów rządowych i innych źródeł na realizację inwestycji związanych z rozwojem naszej Gminy.
    Pozyskiwanie strategicznych Inwestorów dla Miasta i Gminy Lesko, celem utworzenia nowych miejsc pracy, zahamowanie emigracji młodych ludzi oraz zachęcenie tych, którzy przed laty wyjechali z kraju do powrotu oraz do inwestowania zgromadzonych środków na terenie Gminy.
    Przygotowanie czytelnego systemu ulg podatkowych dla Inwestorów i lokalnych przedsiębiorców, wsparcie dla lokalnej przedsiębiorczości, wsparcie i rozwój inicjatyw dla „ekoturystyki” oraz produkcji tzw. ekożywności.
    Pozyskiwanie środków z nieużywanych lokali handlowo- usługowych dzięki ustaleniu rozsądnych cen najmu.
    Zmniejszenie pensji Burmistrza oraz likwidacja stanowiska Zastępcy Burmistrza, które w sytuacji utworzenia funkcji Sekretarza Gminy jest zbyteczne. Zaoszczędzone w ten sposób środki zamierzam rozdysponować na poszczególne sołectwa, zwiększając znacznie fundusz sołecki.
    Tworzenie nowych i wspomaganie istniejących ośrodków sportowych i kulturalnych, dzięki którym rozpoznawalność, atrakcyjność Leska i okolic wzrośnie na arenie ogólnopolskiej powodując większy napływ ludzi z zewnątrz, co niewątpliwie przełoży się na korzyści ekonomiczne dla naszej Gminy.
    Dofinansowanie oraz polepszenie bazy dydaktyczno – szkoleniowej Leskiego Klubu Sportowego „Sanovia”, klubu piłkarskiego Lotniarz Bezmiechowa, Pionier Średnia Wieś, Bieszczady Jankowce, a także wspieranie klubów sportowych i innych inicjatyw na terenie miasta i sołectw.
    Utworzenie Klubu Bokserskiego z dobrym zapleczem trenerskim.
    Utworzenie Młodzieżowego Klubu Strzeleckiego.
    Zagospodarowanie brzegów rzeki San poprzez stworzenie nowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (plaże, boiska do siatkówki plażowej, wiaty dla wędkarzy, wiaty grillowe, ławki, przystań kajakowa itp.).
    Budowa punktów widokowych.
    Poprawa bezpieczeństwa poprzez ścisłą współpracę z Policją, Wojskiem i Strażą Pożarną.
    Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
    Wspomaganie finansowe Szpitala Powiatowego w Lesku w zakresie zakupu aparatury i sprzętu medycznego.
    Lepsze współdziałanie z organem wykonawczym sołectw (sołtysami) w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem poszczególnych miejscowości.
    Uchwalenie nowych statutów dla wszystkich sołectw na terenie naszej Gminy, które spowodują, że wioski będą mogły decydować o swoim mieniu w postaci świetlic, lasów itp. Zyski z wynajmów świetlic, sprzedaży drewna staną się własnością sołectw.
    Poprawa infrastruktury gminnej poprzez budowę i remonty: dróg, chodników, oświetlenia, wodociągów i rozbudowę istniejącej oczyszczalni, budowa ścieżek rowerowych wzdłuż brzegów Sanu (zimą mogą służyć jako narciarskie trasy biegowe), budowa ciągów pieszo-rowerowych, wiat przystankowych, świetlic, kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Hoczew, Dziurdziów, Bachlawa, Średnia Wieś.
    Współpraca z sąsiednimi gminami oraz powiatami w zakresie rozwoju gospodarki oraz turystyki.
    Wspomaganie istniejących ośrodków kulturalnych na terenie Miasta i Gminy Lesko.
    Podniesienie jakości kształcenia kadry pedagogicznej poprzez pozyskanie funduszy ze środków UE, RPO i innych na szkolenia oraz zakup pomocy dydaktycznych.
    Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (zajęcia pozalekcyjne w świetlicach wiejskich).
    Praktyczne zajęcia z zakresu przysposobienia obronnego w szkołach oraz dla zainteresowanych mieszkańców Gminy Lesko prowadzone przez fachowców w tym zakresie.
    Rozwój usług dla seniorów i niepełnosprawnych. Uruchomienie klubu dziennego dla emerytów i rencistów.
    Utworzenie żłobka miejskiego dla wszystkich dzieci z naszej Gminy.
    Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni miejskiej i wiejskiej oraz projektu zagospodarowania Parku Miejskiego.
    Współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową i Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz Sołectwami w zakresie rozwiązania problemu z odpadami, utrzymania porządku i czystości oraz poprawy infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa oraz wizerunku osiedli i sołectw.
    Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko oraz opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego celem przygotowania nowych terenów pod realizację inwestycji mieszkaniowych i usługowych; zmiana obowiązujących planów w zakresie wnioskowanym przez właścicieli działek oraz uzbrojenie terenów w niezbędną infrastrukturę techniczną.
    Zainicjowanie budowy obwodnicy Leska, budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego, Kwiatowa, Stawowa oraz przebudowy drogi krajowej relacji: Sanok-Ustrzyki Dolne na terenie Gminy Lesko.
    Uchwalenie budżetu obywatelskiego.
    Dofinansowanie orkiestry dętej w Lesku.
    Wprowadzenie konsultacji, debat i spotkań z mieszkańcami w istotnych sprawach związanych z naszą Gminą."

Czytany 413 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

poniedziałek, listopad, 12, 2018

amgis

Pogoda

poniedziałek, listopad, 12, 2018

Pogoda Lesko z serwisu

Zdjęcie dnia

Brak grafik